Tokyo Sex Destruction, Salamadra, 04-06-2010Més fotos aquí.

Comentaris