Quimi Portet, Vilanova, 01-08-2010


Més fotos aquí.

Comentaris