At-versaris & Asstrio, Vallcarca, 11-06-2011
La resta de fotos d'un dels últims bolos de la gira Per Principis Elegants, les podeu veure AQUÍ.

Comentaris