At versaris, Apolo, 30-01-2013Totes les fotos en aquest enllaç:

FLICKR

Comentaris