Carla, Carpa Negra, MMVV, Vic, 19-09-2019
La resta de fotos, en aquest enllaç: CARLA

Comentaris