Ju, MMVV, Plaça Major, Vic, 14-09-2018

La resta de fotos: JU

Comentaris