Vi Veu Vici, Konvent Zero, Cal Rosal, Berga, 22-08-2020

La resta de fotos: VI VEU VICI

Comentaris