Jo Jet i Maria Ribot, La Nau, Barcelona, 16-06-2021 

La resta de fotos: JO JET I MARIA RIBOT

Comentaris