Maria Jaume, Parc de la Font Cuitora, Capellades, 15-08-2021






 

La resta de fotos: MARIA JAUME

Comentaris