Juriol, Els Carlins, Manresa, 06-03-2022 

La resta de fotos: JURIOL

Comentaris